PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII I ECHOKARDIOGRAFII WYKONUJE BADANIA:

- USG jamy brzusznej i miednicy
- USG tarczycy
- USG stawów
- USG przezciemiączkowe i  stawów biodrowych u niemowląt
- USG Doppler tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)
- USG Doppler aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych
- USG Doppler tętnic kończyn górnych
- USG serca

Najwyższą jakość wykonywanych badań zapewnia kadra doświadczonych lekarzy
zajmujących się badaniami USG i Echo a także nowoczesna aparatura.

Nasi pacjenci mają dostęp do badań:

- ultrasonograficznych (USG)
- echokardiograficznych (Echo)
- EEG, - EMG, - ENeG

Szczegółowy cennik dostępny jest na miejscu.

EEG w czasie snu

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykonanie badania EEG w czuwaniu oraz podczas snu fizjologicznego.
Proponujemy najkrótsze terminy w Łodzi !
 Oferujemy przeprowadzenie badania EEG w czasie pracy przychodni od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

UWAGA !!!
Przygotowaliśmy również ofertę specjalną dla osób chcących wykonać badanie EEG we śnie
w godzinach nocnych  od 20.00 do 02.00.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

Opisy badań EEG są wykonywane przez dr n. med. Katarzynę Drobik - Wąsiewicz.

BADANIA EEG

Wykorzystujemy do:
- diagnozowania i różnicowania bólów głowy
- wykrywania i różnicowania padaczek
- diagnozowania moczenia nocnego
- diagnozowania guzów, krwiaków, stanów po  urazach głowy
- oceny obszarów niedokrwiennych

Metoda wykorzystywana również w zaburzeniach psychologicznych:
- nadpobudliwości
- ADHD
- dysgrafii, dysleksji, dysortografii
- zaburzeniach snu
- zaburzeniach koncentracji i uwagi

Badanie elektroencefalograficzne (w skrócie EEG), polega na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu człowieka, która charakteryzuje się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich potencjałów służą aparaty encefalograficzne.
Badania EEG przeprowadzane są według standardów zalecanych przez Międzynarodową Federację Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.
Badanie EEG rozpoczyna się od umieszczenia na głowie pacjenta 20 elektrod pomiarowych.
Czas rutynowego zapisu EEG bez artefaktów wynosi 20-30 minut.

WAŻNE!

- badanie wykonujemy po posiłku,
- z umytą głową
- nie należy przyjmować leków nasennych i uspokajających,
- należy informować technika o przyjmowanych lekach, ponieważ wiele z nich modyfikuje zapis
EEG.

Stosowane są rutynowe metody aktywacji ,(Hv, Fs), oraz dodatkowe; sen , deprywacja snu.
Prawidłowo wykonana aktywacja może zwiększyć wartość diagnostyczną badania, poprzez wystąpienie cech nieprawidłowych , niestwierdzonych w zapisie spoczynkowym.

Opisy badań EEG są wykonywane przez dr n. med. Katarzynę Drobik - Wąsiewicz.

BADANIE ELEKTROMIOGRAFICZNE EMG I ELEKTRONEUROGRAFICZNE ENeG:

ENeG - metoda stosowana do precyzyjnego badania schorzeń nerwów obwodowych.
Często stosowana w:
- zespole cieśni nadgarstka
- uszkodzeniu wielonerwowym np. cukrzycy
- pourazowe uszkodzenia nerwu
- niedowłady wiotkie
- badanie splotu barkowego.
Stosuje się tu elektrody powierzchniowe i specjalne, bezpieczną dla człowieka stymulacje.

wykonujemy  ENeG/EMG u dzieci.

Badania EMG

Jest to badanie mięśni elektrodą igłową.
Stosowane do diagnostyki:
- uszkodzeń pierwotnie mięśniowych
- uszkodzeń wtórnych np. w rwie kulszowej
- diagnostyki miotonii
- diagnostyki zespołów tężyczkowych np. choroby przytarczyc

Ponadto można wykonywać próbę męczliwości w miastenii.

Do badania używa się elektrod jednorazowych.
Są to bezpieczne metody dla człowieka.

Nie wykonuje się badań ENeG u pacjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca oraz z wszczepionym rozrusznikiem serca.