eeg biofeedback ilustracja

EEG Biofeedback


Dzięki dziesiątkom lat pracy naukowców na całym świecie, udało się ustalić wzorzec prawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu, oraz opracować skuteczną i bezpieczną metodę regulacji tej czynności. Pozwala to usprawnić pracę mózgu u osób zdrowych oraz znajduje zastosowanie w leczeniu stanów chorobowych związanych z zaburzeniami czynności bioelektrycznej mózgu.


EEG Biofeedback
- zwiększa możliwości intelektualne,
- odporność na stres,
- szybkość zapamiętywania itp.


W badaniach klinicznych wykazano m.in. wzrost ilorazu inteligencji o 12 punktów IQ po serii treningów EEG-Biofeedback.
Metoda ta wykazuje również wysoką skuteczność we wspomaganiu leczenia osób z poważnymi problemami neurologicznymi, psychologicznymi, psychiatrycznymi, oraz z innymi problemami zdrowotnymi po zakwalifikowaniu przez lekarza do  -podjęcia treningów.EEG-Biofeedback jest metodą bezpieczną, biologiczną nie wykazuje działań niepożądanych.
Metoda ta jednak musi być  stosowana pod kontrolą lekarza, po konsultacji lekarskiej oraz  wykonaniu badania EEG, niezbędnego do rozpisania protokołów terapii, indywidualnej dla każdego dla każdego pacjenta. Treningi wykonywane są wyłącznie na atestowanej aparaturze, a lekarz koordynuje przebieg treningów.

 

Przebieg treningu:


Metoda EEG-Biofeedback oferowana przez naszą pracownię jest idealnym sposobem doskonalenia zdrowia, a także wspomagania leczenia wybranych zaburzeń i chorób. O kwalifikacji do terapii EEG-Biofeedback decyduje lekarz po przeprowadzeniu badania EEG i oceny neurofizjologicznej. Kwalifikacja pozwala ocenić potencjalne korzyści płynące z terapii dla indywidualnych osób. Każdy pacjent  Neuromedica jest traktowany indywidualnie, a najlepsze zaplanowanie przebiegu terapii jest dla nas najważniejszym wyzwaniem.  Pracują lekarze neurofizjolodzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania i przeprowadzania terapii EEG-Biofeedback oraz kadra doświadczonych neuroterapeutów. W każdym oddziale znajduje się także specjalistyczna pracownia EEG wyposażona w najnowocześniejszą dostępną aparaturę.

 

Dwie elektrody przyklejone do głowy rejestrują fale mózgowe, które są wzmacniane przez komputer, który przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Fale są jednocześnie analizowane przez neuroterapeutę. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłączne za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury czy joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu, w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm sukces w grze znika. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez neuroterapeutę w postaci nagrody za dobre wyniki gry.


W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego. Metoda ta jest skuteczna w 85-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Poważniejsze zaburzenia wymagają dłuższego treningu.

 

Podczas treningu pacjent na swoim monitorze obserwuje graficznie przepisany zapis swoich fal mózgowych (EEG). Każda cecha gry przypisana jest do konkretnego pasma częstotliwości fal mózgowych w odpowiedniej okolicy, co pozwala na wytworzenie sprzężenia zwrotnego z układem nerwowym (BIOFEEDBACK). Wzmacnianie bądź hamowanie tych fal powoduje efekt na ekranie –  w ten sposób mózg "uczy się" prawidłowego wzorca fal. Pasma i okolice, które poddawane są treningowi są indywidualnie ustalane przez lekarza dla każdego pacjenta na podstawie badania EEG oraz oceny neurofizjologicznej i szczegółowo opisane w protokole treningów wykonywanym przez neuroterapeutę. Parametry poszczególnych gier ustawiane są według protokołu przez neuroterapeutę, co pozwala przypisać te same cechy gry w zależności od określonych potrzeb  pacjentów.


Metoda EEG-Biofeedback jest bardzo elastyczna, gdyż pozwala lekarzowi na ustalenie pracy z wieloma rodzajami fal mózgowych w dowolnej okolicy centralnego układu nerwowego.


Standardowy aparat EEG-Biofeedback składa się z zestawu: głowicy EEG, do której dostarczany jest sygnał z elektrod na głowie pacjenta. Głowica jest zasilana z czterech 1,5 voltowych baterii  i całkowicie wyizolowana galwanicznie od zasilanego sieciowa aparatu dzięki temu, że komunikuje się ona z nim poprzez złącze światłowodowe - zapewnia to 100% bezpieczeństwo pacjenta; aparatury EEG - która synchronizuje zapis EEG pacjenta z obrazem na jego monitorze, oraz podaje szczegółowe informacje na temat czynności bioelektrycznej mózgu pacjenta neuroterapeucie. Aparatura ta pozwala neuroterapeucie realizować zalecony przez lekarza program treningowy.

 

Bezpieczeństwo najlepszego przebiegu terapii zapewnia Państwu doświadczona kadra lekarzy , psychologów i techników specjalizujących się w terapii EEG-Biofeedback, odpowiedzialnych za zaplanowanie i kontrolę przebiegu terapii. Przed przystąpieniem do terapii EEG-Biofeedback niezbędne jest przeprowadzenie badania EEG oraz konsultacji lekarskiej w celu ustalenia rozkładu aktywności bioelektrycznej mózgu i zaplanowania protokołu terapii- według wszystkich światowych standardów.


NIE JEST DOPUSZCALNE PRZYSTĄPIENIE DO TERAPII EEG-BIOFEEDBACK BEZ WYKONANIA PEŁNEGO BADANIA EEG I OCENY NEUROFIZJOLOGICZNEJ

 

Zastosowanie treningów EEG-Biofeedback podczas nauki doceniają rodzice dzieci, usyskujących dużo lepsze wyniki w szkole, jak również maturzyści i studenci.
Dzięki pracy naukowców z różnych zakątków świata, udało się przeprowadzić badania kliniczne, które wskazują jednoznacznie na korzyści płynące z treningów EEG-Biofeedback dla osób uczących się.

 

- Średni wzrost dla pełnej skali IQ  12 punktów


Appl Psychophysiol Biofeedback. 1998 Dec;23(4):243-63.
Thompson L, Thompson M.
ADD Centre, Mississauga, Ontario, Canada.


- Poprawa funkcjonowania zdolności uczenia się i intelektualnych przy zastosowaniu EEG-Biofeedback


Appl Psychophysiol Biofeedback. 1998 Dec;23(4):243-63.
Thompson L, Thompson M.
ADD Centre, Mississauga, Ontario, Canada.


- znacząca poprawa wyników testów inteligencji w grupie pacjentów poddanych terapii EEG-Biofeedback, której nie było w grupie kontrolnej pacjentów nie poddanych terapii EEG-Biofeedback

 

Clin Electroencephalogr. 2003 Jul;34(3):145-52.
EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children. Fernández T, Herrera W, Harmony T, Díaz-Comas L, Santiago E, Sánchez L, Bosch J, Fernández-Bouzas A, Otero G, Ricardo-Garcell J, Barraza C, Aubert E, Galán L, Valdés R.
Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México, Juriquilla, QRO. 76230, México.


- W grupie poddanych treningom EEG-Biofeedback odnotowano znaczący wzrost IQ (średnio o 9 punktów), którego nie odnotowano w grupie kontrolnej nie poddanej treningom EEG-Biofeedback

 

Biofeedback Self Regul. 1996 Mar;21(1):35-49. A controlled study of the effects of EEG biofeedback on cognition and behavior of children with attention deficit disorder and learning disabilities.
Linden M, Habib T, Radojevic V.
Mission Psychological Consultants, San Juan Capistrano, California 92675, USA.

 

Badania kliniczne są jasne i precyzyjne - terapia EEG-Biofeedback zwiększa iloraz inteligencji (IQ) oraz pozytywnie wpływa na zdolności poznawcze i zdolność uczenia się.


Daj szansę sobie i swoim dzieciom na lepsze wyniki w nauce!